עורך דין פלילי

עורך דין פלילי  (עו"ד פלילי)

עורך דין פלילי מייצג צדדים בתיקים משפטיים פליליים, החל משלב החשדות והחקירות המשטרתיות, שלבי המעצר והשימוע, ומציג את טענותיהם בכתב ובעל פה במהלך ההליכים המשפטיים. הליכים פליליים, משפיעים בצורה ניכרת על חיי הצדדים בהשוואה לשאר דינים משפטיים, מכיוון שההכרעה  בדין יכולה לפגוע בכבודם ובחירותם. לפיכך, מלאכת בחירת עו"ד פלילי חשובה מאין כמוה לעתידם.

עבירות פליליות

הדין הישראלי, מחלק את העבירות הפליליות למספר סוגים:

עבירות התנהגות: עבירות אלו כוללות התנהגות פסולה של הנאשם. לדוגמא, עבירות סחיטה באיומים אסורים נחשבות לעבירות התנהגות האסורות בחוק. לעיתים, הסעיף הרלוונטי בחוק יכלול עבירה הדורשת התנהגות פסולה של הנאשם, וכן מטרה, כלומר – הנאשם מבצע את העבירה המסוימת לשם הגשמת מטרה. בעבירות אלו, על הצד התובע להוכיח כי הייתה קיימת כוונה לממש את המטרה המדוברת, בין היתר באמצעות בחינת צפי הנאשם באופן סובייקטיבי (כפי שנקבע בפסק דין אלגד).

עבירות תוצאה: עבירות התוצאה כוללות התנהגות פסולה באמצעות נסיבות הכתובות בסעיף החוק, אשר יובילו לתוצאה הכתובה בחוק. לדוגמא, עבירות רצח כוללות תוצאת מוות של הקרבן. על התביעה להוכיח כי הייתה מודעות מצד הנאשם להתנהגות האסורה ולנסיבות הכתובות בסעיף (באם לא מתקיימת מודעות ניתן להחליף את דרישת המודעות באמצעות הוכחת קיום חשד בלבד מצד הנאשם). כן נדרשת הוכחה של פזיזות (אדישות או קלות דעת) מצד הנאשם לתוצאת האירוע.

צדדים חיצוניים לדין: בדינים פלילים, לא אחת מצטרפים למשוואה הפלילית גורמים הקשורים לאירוע, אך לא תמיד באופן אבסולוטי. מסייע – אדם אשר לדוגמא מעניק כלי נשק לשודד בנק, אשר נושא גם הוא באחריות פלילית, אם כי פחותה משל המצבע; משדל – אדם המשכנע ומעודד אחר לבצע מעשה אסור – גם הוא בעל אחריות פלילית, אם כי פחותה משל המבצע; מבצע באמצעות אחר – אדם השולט בדרך כזו או אחרת על אדם וגורם לו לבצע את העבירה, וכן מבצע בצוותא עם הנאשם המרכזי. השניים האחרונים ישאו באחריות פלילית מקסימלית למעשה. משרד עו"ד דין פלילי יעקב שקלאר, בעל ניסיון רב בייצוג מקצועי של צדדים להליכים משפטיים פלילים.