סיום החקירה והצהרת תובע

לפי החוק, בתום החקירה ישוחרר החשוד, אלא אם כן הוגשה לבית המשפט הצהרת תובע

החוק קובע כי בתום החקירה ישוחרר החשוד, אלא שהמחוקק היה ער לעובדה כי בסיום החקירה על הפרקליטות לעבור על החומר כדי לקבל החלטה האם להגיש כתב אישום או לסגור את התיק מחוסר עניין לציבור/ חוסר ראיות או במקרים חריגים גם מחוסר אשמה. כדי לגבש את עמדתה של הפרקליטות להכיר את חומר החקירה, ובשל עובדה זו לבית המשפט יש סמכות לעצור אדם לאחר סיום החקירה ובטרם הגשת כתב האישום לתקופה שלא תעלה על 5 ימים וזאת לאחר שהתובע הצהיר כי יוגש כתב אישום נגד החשוד ושכנע את בית המשפט כי יש עילה לכאורה למעצר עד תום ההליכים.