בית המשפט שיחרר את החשור ברצח בתו הפעוטה למעצר בית