פוענח הרצח בתל מונד.

Closeup of wooden mallet and yellow hardhat on table in courtroom

פוענח הרצח בתל מונד. המשטרה חוקרת את קרובי המשפחה כדי להחליט מי מהם ביצע את הרצח.